12 sierpnia 2008

MATEMATYKA DLA KLASY III LICEUM I TECHNIKUM - PRZYGOTOWANIE DO MATURY


KSIĘGARNIA E-NEXTO - prezentuje e-podręcznik

Przygotowanie do matury. Matematyka dla klasy III liceum i technikum

Autor: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Jacek Lech
Data wydania: 01.01.2005
Liczba stron: 180

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe


Książka jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą się dobrze przygotować do egzaminu maturalnego, niezależnie od tego, z jakich programów nauczania korzystali do tej pory.

Znajduje się w niej 14 rozdziałów tematycznych, są to: „Zdania i zbiory”, „Obliczenia”, „Ciągi”, „Własności funkcji”, „Funkcje liniowe i kwadratowe”, „Wielomiany i wyrażenia wymierne”, „Funkcje wykładnicze i logarytmiczne”, „Trygonometria”, „Granice i pochodne”, „Statystyka”, „Rachunek prawdopodobieństwa”, „Planimetria”, „Planimetria (cd.)” i „Stereometria”.

Dołączono również 5 zestawów zadań maturalnych, napisanych na wzór tych prawdziwych, oraz 1 zestaw oryginalny z 2005 r. Ponadto do większości zadań napisano wskazówki i szkice rozwiązań, a do wszystkich – odpowiedzi.

POBIERZ : Przygotowanie do matury. Matematyka dla klasy III liceum i technikum

Brak komentarzy: